Formulari de preinscripció

Casal Jove

Cal escollir-ne un.

Obligatori

Obligatori

Opcional

Obligatori.
Només per a nens/es de 1r fins a 4t d'ESO, nascuts/des entre el 2003 i el 2006.

Obligatori

Obligatori

Obligatori

Obligatori

Obligatori