Resultats

Amb data 1 de juny de 2021 s’ha efectuat el sorteig de places per als casals municipals essent el resultat que segueix.

Les persones que no obtinguin plaça en primera instància queden en llista d'espera.

Centre Torn Oferta inicial Places reservades inclusió Oferta pública real Preinscrits Núm. sorteig Numeració admesos Llista d'espera
Escola Maria Àngels Anglada Juliol 50 25 25 81 15 15-39 40-81 i 1-14
Escola Maria Àngels Anglada Agost 50 25 25 37 27 27-37 i 1-14 14-26
Escola Josep Pallach Juliol 50 25 25 94 17 17-41 42-94 i 1-16
Escola Josep Pallach Agost 50 25 25 48 37 37-48 i 1-13 14-36
Escola Anicet de Pagès Juliol 50 50 0 0 -
Escola Anicet de Pagès Agost 50 50 0 0 -
Escola Parc de les Aigües Juliol 50 25 25 90 41 41-65 66-90 i 1-40
Escola Parc de les Aigües Agost 50 25 25 47 18 18-42 43-47 i 1-17
Escola Sant Pau Juliol 50 25 25 94 18 18-42 43-94 i 1-17
Escola Sant Pau Agost 50 25 25 46 7 7-31 32-46 i 1-6
Casal esportiu municipal Juliol 70 7 63 137 51 51-113 114-137 i 1-50
Casal esportiu municipal Agost 30 3 27 66 56 56-66 i 1-16 17-55
Campus esportiu municipal Juliol 30 3 27 63 9 9-35 36-63 i 1-8
Campus esportiu municipal Agost 20 2 18 36 28 28-36 i 1-9 10-27
Casal de Cuina 1a quinzena de juliol 40 0 40 129 22 22-61 62-129 i 1-21
Casal de Cuina 2a quinzena de juliol 40 0 40 99 96 96-99 i 1-36 37-95

Llistat de preinscripcions rebudes

En aquesta pàgina hi trobareu quantes preinscripcions hi ha formalitzades per a cada opció de casal. Per comprovar que s'ha efectuat correctament la preinscripció, busqueu els cinc darrers dígits del vostre document d'identitat. En cas que encara no hagueu formalitzar la inscripció, també podeu utilitzar la informació d'aquesta pàgina per saber quantes places queden lliures a cada casal.

Escola Maria Àngels Anglada

Juliol

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX6141v

2 - XXXX4250d

3 - XXXX3666y

4 - XXXX0268G

5 - XXXX4403E

6 - XXXX0474Y

7 - XXXX9873A

8 - XXXX6216k

9 - XXXX6216k

10 - XXXX5517B

11 - XXXX2325V

12 - XXXX9334B

13 - XXXX2325V

14 - XXXX1886M

15 - XXXX9692F

16 - XXXX6970E

17 - XXXX5901y

18 - XXXX5844G

19 - XXXX5844G

20 - XXXX4121H

21 - XXXX7784V

22 - XXXX2683X

23 - XXXX5432k

24 - XXXX5387W

25 - XXXX1935C

26 - XXXX2389N

27 - XXXX2389N

28 - XXXX0117L

29 - XXXX0117L

30 - XXXX3347Y

31 - XXXX2134P

32 - XXXX9794F

33 - XXXX5769r

34 - XXXX9232B

35 - XXXX3247k

36 - XXXX5366R

37 - XXXX1840V

38 - XXXX1840V

39 - XXXX1437K

40 - XXXX1437K

41 - XXXX1655Z

42 - XXXX0568J

43 - XXXX5258Y

44 - XXXX5258Y

45 - XXXX6135B

46 - XXXX1949y

47 - XXXX7128L

48 - XXXX838-W

49 - XXXX838-W

50 - XXXX7128P

51 - XXXX9726T

52 - XXXX6812Z

53 - XXXX8239E

54 - XXXX8239E

55 - XXXX5822H

56 - XXXX1550R

57 - XXXX0943J

58 - XXXX7367k

59 - XXXX1549T

60 - XXXX1549T

61 - XXXX8462Y

62 - XXXX8462Y

63 - XXXX7917L

64 - XXXX1509P

65 - XXXX1509P

66 - XXXX0423R

67 - XXXX3782E

68 - XXXX2909A

69 - XXXX3862N

70 - XXXX3862N

71 - XXXX5078S

72 - XXXX5078S

73 - XXXX5474Z

74 - XXXX5547N

75 - XXXX4607Z

76 - XXXX6276E

77 - XXXX4801L

78 - XXXX2893N

79 - XXXX5202z

80 - XXXX5134N

81 - XXXX5134N

Agost

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX6141v

2 - XXXX0268G

3 - XXXX8291V

4 - XXXX8291V

5 - XXXX0474Y

6 - XXXX6216k

7 - XXXX6216k

8 - XXXX2325V

9 - XXXX2325V

10 - XXXX6970E

11 - XXXX2683X

12 - XXXX5387W

13 - XXXX7469V

14 - XXXX9232B

15 - XXXX5366R

16 - XXXX1437K

17 - XXXX1437K

18 - XXXX1329n

19 - XXXX5258Y

20 - XXXX5258Y

21 - XXXX838-W

22 - XXXX838-W

23 - XXXX7128P

24 - XXXX3731R

25 - XXXX3731R

26 - XXXX1550R

27 - XXXX0943J

28 - XXXX1509P

29 - XXXX1509P

30 - XXXX3048A

31 - XXXX4533q

32 - XXXX5547N

33 - XXXX2893N

34 - XXXX7857R

35 - XXXX9831k

36 - XXXX5134N

37 - XXXX5134N

Escola Josep Pallach

Juliol

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX7379V

2 - XXXX9491N

3 - XXXX1419P

4 - XXXX9041k

5 - XXXX9041k

6 - XXXX6120z

7 - XXXX6216k

8 - XXXX6120z

9 - XXXX6216k

10 - XXXX3828R

11 - XXXX8374E

12 - XXXX3828R

13 - XXXX8374E

14 - XXXX0934S

15 - XXXX0948x

16 - XXXX0948x

17 - XXXX6584F

18 - XXXX0948x

19 - XXXX6584F

20 - XXXX9964E

21 - XXXX2138N

22 - XXXX4454D

23 - XXXX9050P

24 - XXXX4844E

25 - XXXX3728F

26 - XXXX7054z

27 - XXXX7054z

28 - XXXX7054z

29 - XXXX5322Z

30 - XXXX6993B

31 - XXXX0993R

32 - XXXX6993B

33 - XXXX2971x

34 - XXXX7202P

35 - XXXX2390H

36 - XXXX8801N

37 - XXXX3728F

38 - XXXX3728F

39 - XXXX3728F

40 - XXXX0698W

41 - XXXX3862N

42 - XXXX3862N

43 - XXXX5111W

44 - XXXX8797Q

45 - XXXX8896M

46 - XXXX0997D

47 - XXXX0997D

48 - XXXXMarte

49 - XXXX5684J

50 - XXXX1173V

51 - XXXX0076E

52 - XXXX3291f

53 - XXXX2155x

54 - XXXX8357X

55 - XXXX4123c

56 - XXXX1550R

57 - XXXX7367k

58 - XXXX5167X

59 - XXXX7310p

60 - XXXX5036F

61 - XXXX3782E

62 - XXXX1052B

63 - XXXX1182A

64 - XXXX1052B

65 - XXXX1182A

66 - XXXX9134E

67 - XXXX9978v

68 - XXXX9978v

69 - XXXX7123Q

70 - XXXX1892M

71 - XXXX0315P

72 - XXXX1113A

73 - XXXX0921Q

74 - XXXX0342N

75 - XXXX1113A

76 - XXXX0342N

77 - XXXX4801L

78 - XXXX4801L

79 - XXXX4801L

80 - XXXX6351T

81 - XXXX6351T

82 - XXXX1675T

83 - XXXX5017C

84 - XXXX4948V

85 - XXXX0258c

86 - XXXX0258c

87 - XXXX9265m

88 - XXXX9265m

89 - XXXX4616E

90 - XXXX7340y

91 - XXXX7340y

92 - XXXX5134N

93 - XXXX5134N

94 - XXXX9935Z

Agost

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX4949H

2 - XXXX9041k

3 - XXXX9041k

4 - XXXX6216k

5 - XXXX6216k

6 - XXXX8374E

7 - XXXX8374E

8 - XXXX0934S

9 - XXXX6584F

10 - XXXX6584F

11 - XXXX2138N

12 - XXXX4454D

13 - XXXX0028e

14 - XXXX3728F

15 - XXXX6120z

16 - XXXX3728F

17 - XXXX7202P

18 - XXXX3728F

19 - XXXX7112T

20 - XXXX3728F

21 - XXXX1559r

22 - XXXX9188P

23 - XXXX0698W

24 - XXXX5684J

25 - XXXX3731R

26 - XXXX0997D

27 - XXXX0997D

28 - XXXX5684J

29 - XXXX1550R

30 - XXXX7367k

31 - XXXX9978v

32 - XXXX9978v

33 - XXXX1892M

34 - XXXX0342N

35 - XXXX0921Q

36 - XXXX1113A

37 - XXXX0342N

38 - XXXX1113A

39 - XXXX9029H

40 - XXXX6351T

41 - XXXX6351T

42 - XXXX9265m

43 - XXXX9265m

44 - XXXX4616E

45 - XXXX7340y

46 - XXXX2958t

47 - XXXX5134N

48 - XXXX5134N

Escola Anicet de Pagès

Juliol

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 50

Places oferides reals: 0

Agost

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 50

Places oferides reals: 0

Escola Parc de les Aigües

Juliol

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX2895A

2 - XXXX0604A

3 - XXXX0604A

4 - XXXX2560E

5 - XXXX9198T

6 - XXXXGOU

7 - XXXX4286X

8 - XXXX1746J

9 - XXXX1746J

10 - XXXX4516L

11 - XXXX4516L

12 - XXXX5646P

13 - XXXX3728f

14 - XXXX4947E

15 - XXXX4947E

16 - XXXX9717P

17 - XXXX6416h

18 - XXXX2201M

19 - XXXX2682A

20 - XXXX2682A

21 - XXXX2682A

22 - XXXX2873S

23 - XXXX0471N

24 - XXXX5958B

25 - XXXX5958B

26 - XXXX16876

27 - XXXX3457G

28 - XXXX4722A

29 - XXXX7156J

30 - XXXX85237

31 - XXXX0522N

32 - XXXX2676T

33 - XXXX4643Z

34 - XXXX7850R

35 - XXXX7575a

36 - XXXX3151V

37 - XXXX3151V

38 - XXXX3152H

39 - XXXX3152H

40 - XXXX5527K

41 - XXXX0988Z

42 - XXXX8250G

43 - XXXX1873W

44 - XXXX1873W

45 - XXXX0907W

46 - XXXX2634Z

47 - XXXX2634Z

48 - XXXXreraH

49 - XXXX0997D

50 - XXXX0997D

51 - XXXX7540l

52 - XXXX1929Z

53 - XXXX1929Z

54 - XXXX5825F

55 - XXXX2159N

56 - XXXX5076F

57 - XXXX5076F

58 - XXXX5107B

59 - XXXX5838J

60 - XXXX3862N

61 - XXXX3862N

62 - XXXX7734T

63 - XXXX5249j

64 - XXXX8081y

65 - XXXX8081y

66 - XXXX0342N

67 - XXXX0315P

68 - XXXX1113A

69 - XXXX1113A

70 - XXXX1892M

71 - XXXX0342N

72 - XXXX0921Q

73 - XXXX0384J

74 - XXXX6230v

75 - XXXX4801L

76 - XXXX4801L

77 - XXXX7061K

78 - XXXX1086W

79 - XXXX6530Y

80 - XXXX0486C

81 - XXXX5441G

82 - XXXX6351T

83 - XXXX6351T

84 - XXXX7061K

85 - XXXX1675T

86 - XXXX7153W

87 - XXXX2026Z

88 - XXXX7340y

89 - XXXX7940J

90 - XXXX0485T

Agost

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX0604A

2 - XXXX0604A

3 - XXXXGOU

4 - XXXX1746J

5 - XXXX1746J

6 - XXXX3728f

7 - XXXX3728F

8 - XXXX2201M

9 - XXXX4722A

10 - XXXX7156J

11 - XXXX5619B

12 - XXXX3151V

13 - XXXX3151V

14 - XXXX3152H

15 - XXXX3152H

16 - XXXX0988Z

17 - XXXX0907W

18 - XXXX0907W

19 - XXXXreraH

20 - XXXX4286X

21 - XXXX1929Z

22 - XXXXuiles

23 - XXXX1929Z

24 - XXXX5825F

25 - XXXX2634Z

26 - XXXX2634Z

27 - XXXX6616J

28 - XXXX8643K

29 - XXXX5838J

30 - XXXX0342N

31 - XXXX1892M

32 - XXXX1113A

33 - XXXX1113A

34 - XXXX0342N

35 - XXXX0921Q

36 - XXXX0384J

37 - XXXX7061K

38 - XXXX6351T

39 - XXXX6351T

40 - XXXX7061K

41 - XXXX1471z

42 - XXXX1471z

43 - XXXX7340y

44 - XXXX7411K

45 - XXXX7411K

46 - XXXX7940J

47 - XXXX5076F

Escola Sant Pau

Juliol

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX2712j

2 - XXXX7574R

3 - XXXX2712j

4 - XXXX73144

5 - XXXX0273z

6 - XXXX0273z

7 - XXXX6216k

8 - XXXX6666Q

9 - XXXX6216k

10 - XXXX9039W

11 - XXXX1590P

12 - XXXX0274S

13 - XXXX7328X

14 - XXXX2746A

15 - XXXX5518P

16 - XXXX4292B

17 - XXXX4292B

18 - XXXX1859F

19 - XXXX5470Q

20 - XXXX5895T

21 - XXXX5895T

22 - XXXX3613P

23 - XXXX6973W

24 - XXXX6973W

25 - XXXX1446Z

26 - XXXX0898w

27 - XXXX0898w

28 - XXXX1709E

29 - XXXX57152

30 - XXXX57152

31 - XXXX0667b

32 - XXXX0667v

33 - XXXX9232B

34 - XXXX1945F

35 - XXXX1945F

36 - XXXX1437K

37 - XXXX1437K

38 - XXXX1721A

39 - XXXX1721A

40 - XXXX1209x

41 - XXXX4664Q

42 - XXXX7518c

43 - XXXX1166V

44 - XXXX2263Z

45 - XXXX4122W

46 - XXXX4123c

47 - XXXX7128P

48 - XXXX2310g

49 - XXXX2310g

50 - XXXX8370C

51 - XXXX4950S

52 - XXXX6812Z

53 - XXXX4123c

54 - XXXX6607Q

55 - XXXX6607Q

56 - XXXX5668H

57 - XXXX5668H

58 - XXXX7879K

59 - XXXX1550R

60 - XXXX7367k

61 - XXXX99716

62 - XXXX0517A

63 - XXXX9517A

64 - XXXX3722S

65 - XXXX3722S

66 - XXXX57152

67 - XXXX1016r

68 - XXXX1016r

69 - XXXX3782E

70 - XXXX6556k

71 - XXXX6556k

72 - XXXX7611Y

73 - XXXX3862N

74 - XXXX3862N

75 - XXXX0518g

76 - XXXX6174E

77 - XXXX5249j

78 - XXXX1892M

79 - XXXX0315P

80 - XXXX0342N

81 - XXXX0921Q

82 - XXXX2202X

83 - XXXX0342N

84 - XXXX1113A

85 - XXXX1113A

86 - XXXX6253E

87 - XXXX1675T

88 - XXXXrcios

89 - XXXX9265m

90 - XXXX9265m

91 - XXXX5134N

92 - XXXX5134N

93 - XXXX0107N

94 - XXXX4910d

Agost

Places oferides: 50

Places reservades inclusió: 25

Places oferides reals: 25

1 - XXXX7574R

2 - XXXX6216k

3 - XXXX7501X

4 - XXXX6216k

5 - XXXX2746A

6 - XXXX5518P

7 - XXXX5518P

8 - XXXX4292B

9 - XXXX6973W

10 - XXXX6973W

11 - XXXX9232B

12 - XXXX1559r

13 - XXXX0898w

14 - XXXX0898w

15 - XXXX0898w

16 - XXXX4175V

17 - XXXX5336W

18 - XXXX0296R

19 - XXXX0296R

20 - XXXX0296R

21 - XXXX4122W

22 - XXXX7128P

23 - XXXX8370C

24 - XXXX4950S

25 - XXXX3731R

26 - XXXX734-P

27 - XXXX1550R

28 - XXXX7367k

29 - XXXX6556k

30 - XXXX6556k

31 - XXXX1892M

32 - XXXX0342N

33 - XXXX0921Q

34 - XXXX0342N

35 - XXXX1113A

36 - XXXX1113A

37 - XXXX4342A

38 - XXXX4342A

39 - XXXX7857R

40 - XXXX18796

41 - XXXX18796

42 - XXXX9265m

43 - XXXX9265m

44 - XXXX5134N

45 - XXXX5134N

46 - XXXX4910d

Casal esportiu municipal

Juliol

Places oferides: 70

Places reservades inclusió: 7

Places oferides reals: 63

1 - XXXX7388K

2 - XXXX8256D

3 - XXXX0818J

4 - XXXX3998x

5 - XXXX1590P

6 - XXXX3828R

7 - XXXX6010D

8 - XXXX8173w

9 - XXXX2329B

10 - XXXX1892M

11 - XXXX7970E

12 - XXXX2329B

13 - XXXX5634L

14 - XXXX1113A

15 - XXXX0342N

16 - XXXX1113A

17 - XXXX0315P

18 - XXXX0921Q

19 - XXXX1944D

20 - XXXX3819k

21 - XXXX6111M

22 - XXXX4292B

23 - XXXX9819J

24 - XXXX2947X

25 - XXXX5848k

26 - XXXX5383s

27 - XXXX2009T

28 - XXXX8420E

29 - XXXX5108S

30 - XXXX9717P

31 - XXXX6416h

32 - XXXX0993R

33 - XXXX7210L

34 - XXXX6704P

35 - XXXX3321X

36 - XXXX1671N

37 - XXXX0582E

38 - XXXX1671N

39 - XXXX1709E

40 - XXXX9233F

41 - XXXX5958B

42 - XXXX5958B

43 - XXXX4941Q

44 - XXXX5134N

45 - XXXX5134N

46 - XXXX4947E

47 - XXXX4947E

48 - XXXX7558B

49 - XXXX8851Q

50 - XXXX0667v

51 - XXXX3038T

52 - XXXX7880B

53 - XXXX0667v

54 - XXXX9232B

55 - XXXX8851Q

56 - XXXX7863V

57 - XXXX7090E

58 - XXXX5769r

59 - XXXX3559S

60 - XXXX2354P

61 - XXXX9045A

62 - XXXX1437K

63 - XXXX1437K

64 - XXXX1437K

65 - XXXX9025P

66 - XXXX6152S

67 - XXXX3988L

68 - XXXX6546B

69 - XXXX4476B

70 - XXXX8700T

71 - XXXX8533C

72 - XXXX0798R

73 - XXXX7068D

74 - XXXX0798R

75 - XXXX8533C

76 - XXXX1301x

77 - XXXX9937A

78 - XXXX1319T

79 - XXXX5780P

80 - XXXX1458Y

81 - XXXX2236S

82 - XXXX9958Z

83 - XXXX79958

84 - XXXX1682H

85 - XXXX5429K

86 - XXXX01714

87 - XXXX1728C

88 - XXXX1728C

89 - XXXX2888J

90 - XXXX7237K

91 - XXXX3898P

92 - XXXX5603A

93 - XXXX5603A

94 - XXXX1949y

95 - XXXX7128P

96 - XXXX5004T

97 - XXXX2155x

98 - XXXX1761X

99 - XXXX5924G

100 - XXXX5924G

101 - XXXX5127J

102 - XXXX4273D

103 - XXXX5825F

104 - XXXX8526H

105 - XXXX5730V

106 - XXXX3455D

107 - XXXX5752E

108 - XXXX5752E

109 - XXXX5752E

110 - XXXX6216k

111 - XXXX6216k

112 - XXXX5601D

113 - XXXX3898P

114 - XXXX7288V

115 - XXXX4253G

116 - XXXX8079J

117 - XXXX3862N

118 - XXXX3862N

119 - XXXX2909A

120 - XXXX2002C

121 - XXXX7550E

122 - XXXX0384j

123 - XXXX3654C

124 - XXXX5441G

125 - XXXX6139F

126 - XXXX5461T

127 - XXXX4494T

128 - XXXX0764C

129 - XXXX9854X

130 - XXXX5262m

131 - XXXX5676H

132 - XXXX8215R

133 - XXXX7469V

134 - XXXX5171B

135 - XXXX3280D

136 - XXXX3280D

137 - XXXX5676H

Agost

Places oferides: 30

Places reservades inclusió: 3

Places oferides reals: 27

1 - XXXX4671X

2 - XXXX.623D

3 - XXXX9478H

4 - XXXX8667Z

5 - XXXX7970E

6 - XXXX1892M

7 - XXXX1113A

8 - XXXX1113A

9 - XXXX0342N

10 - XXXX0921Q

11 - XXXX6111M

12 - XXXX4292B

13 - XXXX0045L

14 - XXXX9819J

15 - XXXX2947X

16 - XXXX5383s

17 - XXXX5108s

18 - XXXX3321X

19 - XXXX3321X

20 - XXXX3321X

21 - XXXX2642F

22 - XXXX0224z

23 - XXXX9933m

24 - XXXX9933m

25 - XXXX5134N

26 - XXXX5134N

27 - XXXX7558B

28 - XXXX3038T

29 - XXXX9232B

30 - XXXX8851Q

31 - XXXX8851Q

32 - XXXX5188S

33 - XXXX9045A

34 - XXXX5374N

35 - XXXX5374N

36 - XXXX4941Q

37 - XXXX9025P

38 - XXXX8533C

39 - XXXX7068D

40 - XXXX8533C

41 - XXXX6336R

42 - XXXX6336R

43 - XXXX9958Z

44 - XXXX9958Z

45 - XXXX7237K

46 - XXXX3848G

47 - XXXX7816M

48 - XXXX1949y

49 - XXXX7128P

50 - XXXX8251E

51 - XXXX5825F

52 - XXXX8526H

53 - XXXX1397Z

54 - XXXX6216k

55 - XXXX6216k

56 - XXXX3455D

57 - XXXX9025P

58 - XXXX7202G

59 - XXXX1016r

60 - XXXX8855W

61 - XXXX0384J

62 - XXXX2354P

63 - XXXX2354P

64 - XXXX5461T

65 - XXXX7411K

66 - XXXX7411K

Campus esportiu municipal

Juliol

Places oferides: 30

Places reservades inclusió: 3

Places oferides reals: 27

1 - XXXX9491N

2 - XXXX0655P

3 - XXXX5542J

4 - XXXX2192E

5 - XXXX2957X

6 - XXXX6704P

7 - XXXX2604C

8 - XXXX57152

9 - XXXX57152

10 - XXXX6352J

11 - XXXX7558B

12 - XXXX7558B

13 - XXXX0605G

14 - XXXX6705D

15 - XXXX8154Z

16 - XXXX2958e

17 - XXXX5384G

18 - XXXX9376N

19 - XXXX0981N

20 - XXXX2162C

21 - XXXX3988L

22 - XXXX5007Q

23 - XXXX2454J

24 - XXXX19161

25 - XXXX19161

26 - XXXX2914h

27 - XXXX2789A

28 - XXXX5164D

29 - XXXX9376N

30 - XXXX1892M

31 - XXXX8533C

32 - XXXX6152S

33 - XXXX2162C

34 - XXXX0035D

35 - XXXX1736a

36 - XXXX3151V

37 - XXXX3152H

38 - XXXX7766V

39 - XXXX2443w

40 - XXXX9192V

41 - XXXX3829p

42 - XXXX2454J

43 - XXXX1761X

44 - XXXX5924G

45 - XXXX9947W

46 - XXXX7675J

47 - XXXX2493l

48 - XXXX2297v

49 - XXXX2297v

50 - XXXX5272L

51 - XXXX8079J

52 - XXXX3359F

53 - XXXX6649E

54 - XXXX1930H

55 - XXXX8314V

56 - XXXX8314V

57 - XXXX3730F

58 - XXXX6139F

59 - XXXX2881D

60 - XXXX3782E

61 - XXXX27609

62 - XXXX50946

63 - XXXX8215R

Agost

Places oferides: 20

Places reservades inclusió: 2

Places oferides reals: 18

1 - XXXX8607W

2 - XXXX8429J

3 - XXXX3643K

4 - XXXX2214A

5 - XXXX7388K

6 - XXXX1980L

7 - XXXX0041m

8 - XXXX5944E

9 - XXXX7558B

10 - XXXX7558B

11 - XXXX0605G

12 - XXXX6705D

13 - XXXX2958e

14 - XXXX3696J

15 - XXXX0981N

16 - XXXX2454J

17 - XXXX1892M

18 - XXXX8533C

19 - XXXX1587S

20 - XXXX1736a

21 - XXXX3151V

22 - XXXX3152H

23 - XXXX7766V

24 - XXXX2443w

25 - XXXX2454J

26 - XXXX3829p

27 - XXXX0443A

28 - XXXX8089Q

29 - XXXX4737F

30 - XXXX9192V

31 - XXXX2297v

32 - XXXX2297v

33 - XXXX3949J

34 - XXXX0516F

35 - XXXX3730F

36 - XXXX50946

Casal de Cuina

1a quinzena de juliol

Places oferides: 40

Places reservades inclusió: 0

Places oferides reals: 40

1 - XXXX7115X

2 - XXXX4598H

3 - XXXXLLART

4 - XXXX4698K

5 - XXXX4526S

6 - XXXX5052Y

7 - XXXX7895A

8 - XXXX4223B

9 - XXXX8590P

10 - XXXX7895A

11 - XXXX1882j

12 - XXXX1419P

13 - XXXX2297F

14 - XXXX0609V

15 - XXXX9777S

16 - XXXX9967M

17 - XXXX2558C

18 - XXXX9873A

19 - XXXX.623D

20 - XXXX0475f

21 - XXXX9271J

22 - XXXX9271J

23 - XXXX0283E

24 - XXXX3505Y

25 - XXXX6319W

26 - XXXX6319W

27 - XXXX8585w

28 - XXXX8585w

29 - XXXX6424Y

30 - XXXX0499P

31 - XXXX7774S

32 - XXXX2097L

33 - XXXX2163K

34 - XXXX5483T

35 - XXXX7774S

36 - XXXX2163K

37 - XXXX6550q

38 - XXXX1505G

39 - XXXX1092P

40 - XXXX1829G

41 - XXXX0488W

42 - XXXX5540b

43 - XXXX1543V

44 - XXXX5363H

45 - XXXX7741X

46 - XXXX4449J

47 - XXXX4903R

48 - XXXX2604C

49 - XXXX2249X

50 - XXXX5944E

51 - XXXX0365X

52 - XXXX1544T

53 - XXXX1148H

54 - XXXX8710J

55 - XXXX8387n

56 - XXXX7124T

57 - XXXX2354P

58 - XXXX5244c

59 - XXXX0764C

60 - XXXX9063z

61 - XXXX2714V

62 - XXXX6264X

63 - XXXX9161z

64 - XXXX6319Z

65 - XXXX5007Q

66 - XXXX4677M

67 - XXXX5164D

68 - XXXX1561Z

69 - XXXX1609L

70 - XXXX2023L

71 - XXXX1421S

72 - XXXX9229A

73 - XXXX1421S

74 - XXXX9937A

75 - XXXX5780P

76 - XXXX1458Y

77 - XXXX2236S

78 - XXXX2605J

79 - XXXX8010T

80 - XXXX1864Q

81 - XXXX1595J

82 - XXXX6177X

83 - XXXX0971W

84 - XXXX5786X

85 - XXXX3456A

86 - XXXX6741E

87 - XXXX6741E

88 - XXXX5250A

89 - XXXX4578S

90 - XXXX5603A

91 - XXXX5603A

92 - XXXX9129J

93 - XXXX835-X

94 - XXXX6088G

95 - XXXX4822N

96 - XXXX4822N

97 - XXXX7𝖸

98 - XXXX7𝖸

99 - XXXX7𝖸

100 - XXXX9933k

101 - XXXX3848K

102 - XXXX9947W

103 - XXXX1397Z

104 - XXXX2947X

105 - XXXX3728F

106 - XXXX5218V

107 - XXXX4967L

108 - XXXX2433H

109 - XXXX7202W

110 - XXXX3868w

111 - XXXX3654C

112 - XXXX1549Y

113 - XXXX4607Z

114 - XXXX0486C

115 - XXXX3885H

116 - XXXX3885H

117 - XXXX4929G

118 - XXXX6676J

119 - XXXX6676J

120 - XXXX5461T

121 - XXXX27609

122 - XXXX3782E

123 - XXXX1622G

124 - XXXX3091F

125 - XXXX6416L

126 - XXXX5329P

127 - XXXX8851Q

128 - XXXX8851Q

129 - XXXX1224W

2a quinzena de juliol

Places oferides: 40

Places reservades inclusió: 0

Places oferides reals: 40

1 - XXXX3084L

2 - XXXX3084L

3 - XXXX0273z

4 - XXXX6631L

5 - XXXX7895A

6 - XXXX76631

7 - XXXX4526S

8 - XXXX7895A

9 - XXXX1355H

10 - XXXX1930H

11 - XXXX0499P

12 - XXXX0283E

13 - XXXX9555F

14 - XXXX8667Z

15 - XXXX2329B

16 - XXXX1356L

17 - XXXX5129C

18 - XXXX8584w

19 - XXXX0080E

20 - XXXX3728F

21 - XXXX6550q

22 - XXXX5285S

23 - XXXX8434J

24 - XXXX1505G

25 - XXXX3906Q

26 - XXXX3906Q

27 - XXXX5540b

28 - XXXX0273z

29 - XXXX5506Y

30 - XXXX4449J

31 - XXXX4903R

32 - XXXX8136Z

33 - XXXX8136Z

34 - XXXX2604C

35 - XXXX2354P

36 - XXXX2009T

37 - XXXX3848G

38 - XXXX4941Q

39 - XXXX1862L

40 - XXXX3836S

41 - XXXX3836S

42 - XXXX5007Q

43 - XXXX4677M

44 - XXXX9161z

45 - XXXX9161z

46 - XXXX5164D

47 - XXXX1301x

48 - XXXX1421S

49 - XXXX2023L

50 - XXXX1421S

51 - XXXX2605J

52 - XXXX5813Z

53 - XXXX9937A

54 - XXXX1458Y

55 - XXXX2236S

56 - XXXX6054W

57 - XXXX5780P

58 - XXXX9958Z

59 - XXXX9958Z

60 - XXXX01714

61 - XXXX4578S

62 - XXXX5603A

63 - XXXX5603A

64 - XXXX0446R

65 - XXXX5052Y

66 - XXXX9129J

67 - XXXX0609V

68 - XXXX4822N

69 - XXXX4822N

70 - XXXX7𝖸

71 - XXXX7𝖸

72 - XXXX9933K

73 - XXXX3117L

74 - XXXX9947W

75 - XXXX1397Z

76 - XXXX6177X

77 - XXXX3830D

78 - XXXX1357C

79 - XXXX9923N

80 - XXXX7940w

81 - XXXX7940W

82 - XXXX0971W

83 - XXXX2433H

84 - XXXX2820B

85 - XXXX0047n

86 - XXXX0047n

87 - XXXX9967M

88 - XXXX3654C

89 - XXXX8610V

90 - XXXX3956C

91 - XXXX27609

92 - XXXX3782E

93 - XXXX5262m

94 - XXXX1351D

95 - XXXX8851Q

96 - XXXX8851Q

97 - XXXX8877R

98 - XXXX7411K

99 - XXXX7411K