Llistat de preinscripcions rebudes

En aquesta pàgina hi trobareu quantes preinscripcions hi ha formalitzades per a cada opció de casal. Per comprovar que s'ha efectuat correctament la preinscripció, busqueu els cinc darrers dígits del vostre document d'identitat. En cas que encara no hagueu formalitzar la inscripció, també podeu utilitzar la informació d'aquesta pàgina per saber quantes places queden lliures a cada casal.

Maria Àngels Anglada

Juliol

Places oferides: 120

1 - XXXX8844D

2 - XXXX5601d

3 - XXXX8454n

4 - XXXX1840V

5 - XXXX2971x

6 - XXXX9025P

7 - XXXX4002A

8 - XXXX0451B

9 - XXXX1164k

10 - XXXX9454n

11 - XXXX6666Q

12 - XXXX4387w

13 - XXXX1164k

14 - XXXX5782s

15 - XXXX0038N

16 - XXXX1915C

17 - XXXX5410N

18 - XXXX9202E

19 - XXXX0749M

20 - XXXX0038N

21 - XXXX8984Q

22 - XXXX4292B

23 - XXXX1590P

24 - XXXX0975A

25 - XXXX8996N

26 - XXXX8996N

27 - XXXX7069x

28 - XXXX9873a

29 - XXXX9873a

30 - XXXX8635J

31 - XXXX9039W

32 - XXXX6775x

33 - XXXX2325V

34 - XXXX2325V

35 - XXXX0268G

36 - XXXX3613P

37 - XXXX9491N

38 - XXXX1532Y

39 - XXXX2253Q

40 - XXXX857-K

41 - XXXX857-K

42 - XXXX0747w

43 - XXXX3920g

44 - XXXX88446

45 - XXXX7128L

46 - XXXX7128L

47 - XXXX1886M

48 - XXXX2619E

49 - XXXX5498S

50 - XXXX6238E

51 - XXXX6834E

52 - XXXX8667Z

53 - XXXX0380Y

54 - XXXX0431B

55 - XXXX5967R

56 - XXXX01524

57 - XXXX5601d

58 - XXXX7681Q

59 - XXXX5646P

60 - XXXX5715p

61 - XXXX1887Y

62 - XXXX1887Y

63 - XXXX9334B

64 - XXXX5668H

65 - XXXX5668H

66 - XXXX3666y

67 - XXXX6239X

68 - XXXX6239X

69 - XXXX9692f

70 - XXXX1840V

71 - XXXX6141v

72 - XXXX0697R

73 - XXXX5258y

74 - XXXX9025P

75 - XXXX5474Z

76 - XXXX5474Z

77 - XXXX6662J

78 - XXXX6662J

79 - XXXX2462k

80 - XXXX0229Q

81 - XXXX0229Q

82 - XXXX0229Q

83 - XXXX1452h

84 - XXXX8844D

85 - XXXX86639

86 - XXXX8239E

87 - XXXX0307T

88 - XXXX0307T

89 - XXXX5924g

90 - XXXX5924g

91 - XXXX3692Y

92 - XXXX8291V

93 - XXXX8291V

94 - XXXX9831k

95 - XXXX2909A

96 - XXXX0722E

97 - XXXX9403F

98 - XXXX1137W

99 - XXXX9662G

100 - XXXX9662G

101 - XXXX7917L

102 - XXXX1003B

103 - XXXX1761X

104 - XXXX3868w

105 - XXXX3868w

106 - XXXX3868w

107 - XXXX2152F

108 - XXXX7061K

109 - XXXX8441v

110 - XXXX4607Z

111 - XXXX8441v

112 - XXXX4607Z

113 - XXXX8441v

114 - XXXX4838W

115 - XXXX0311D

116 - XXXX7983e

117 - XXXX7983e

118 - XXXX7128P

119 - XXXX1199P

120 - XXXX4533q

121 - XXXX1339X

122 - XXXX1339X

123 - XXXX2627L

124 - XXXX72961

125 - XXXX2823D

126 - XXXX48572

127 - XXXX48572

128 - XXXX48572

129 - XXXX48572

130 - XXXX48572

131 - XXXX9641F

132 - XXXX9641F

133 - XXXX1254D

134 - XXXX5822H

135 - XXXX1829g

136 - XXXX5975X

137 - XXXX4698T

138 - XXXX9977C

139 - XXXX8332R

140 - XXXX8332R

141 - XXXX8332R

142 - XXXX6860F

143 - XXXX6135B

144 - XXXX3790N

145 - XXXX0648L

146 - XXXX1278M

147 - XXXX1278M

148 - XXXX7574R

149 - XXXX4594Z

150 - XXXX1949Y

151 - XXXX1949Y

152 - XXXX1549T

153 - XXXX9046E

154 - XXXX4565T

155 - XXXX4565T

156 - XXXX1508Q

157 - XXXX8012V

158 - XXXX8012V

159 - XXXX8012Y

160 - XXXX1887Y

Agost

Places oferides: 75

1 - XXXX9025p

2 - XXXX5956C

3 - XXXX5387W

4 - XXXX9873a

5 - XXXX9873a

6 - XXXX8635J

7 - XXXX6775x

8 - XXXX0268G

9 - XXXX857-K

10 - XXXX857-K

11 - XXXX0747w

12 - XXXX4950S

13 - XXXX4950S

14 - XXXX3920g

15 - XXXX2619E

16 - XXXX5956C

17 - XXXX7681Q

18 - XXXX88446

19 - XXXX3666y

20 - XXXX5958Z

21 - XXXX0697R

22 - XXXX6141v

23 - XXXX6141v

24 - XXXX1183S

25 - XXXX0465A

26 - XXXX9025P

27 - XXXX4969H

28 - XXXX0975A

29 - XXXX4949H

30 - XXXX38917

31 - XXXX9662G

32 - XXXX9662G

33 - XXXX1003B

34 - XXXX4838W

35 - XXXX4838W

36 - XXXX7128P

37 - XXXX1339X

38 - XXXX1339X

39 - XXXX5715p

40 - XXXX48473

41 - XXXX72961

42 - XXXX72961

43 - XXXX9641F

44 - XXXX1254D

45 - XXXX1254D

46 - XXXX5975X

47 - XXXX9977C

48 - XXXX8332R

49 - XXXX8332R

50 - XXXX6860F

51 - XXXX6860F

52 - XXXX1199P

53 - XXXX7810J

54 - XXXX4725G

55 - XXXX4725G

56 - XXXX5374N

57 - XXXX6276E

58 - XXXX6276E

59 - XXXX8012V

60 - XXXX8012Y

61 - XXXX4620B

62 - XXXX4620B

Joaquim Cusí

Juliol

Places oferides: 120

1 - XXXX8984q

2 - XXXX1549Y

3 - XXXX9229A

4 - XXXX9229A

5 - XXXX2529X

6 - XXXX2101M

7 - XXXX2101M

8 - XXXX8420E

9 - XXXX2024S

10 - XXXX2024S

11 - XXXX8101A

12 - XXXX8101A

13 - XXXX4690s

14 - XXXX4950S

15 - XXXX5356X

16 - XXXX2103P

17 - XXXX2103P

18 - XXXX2103P

19 - XXXX8278p

20 - XXXX6057Q

21 - XXXX3351j

22 - XXXX3351j

23 - XXXX6680b

24 - XXXX7869T

25 - XXXX2627L

26 - XXXX4129y

27 - XXXX4129y

28 - XXXX0143L

29 - XXXX5419M

30 - XXXX8799S

31 - XXXX6455D

32 - XXXX6455D

33 - XXXX6455D

34 - XXXX6455D

35 - XXXX8890m

36 - XXXX5218B

37 - XXXX6824D

38 - XXXX5864W

39 - XXXX5864W

40 - XXXX5864W

41 - XXXX3711G

42 - XXXX3711G

43 - XXXX3711G

44 - XXXX8336Q

45 - XXXX5859P

46 - XXXX5859P

47 - XXXX5859P

48 - XXXX4620B

49 - XXXX4620B

50 - XXXX4620B

Agost

Places oferides: 75

1 - XXXX1549Y

2 - XXXX2024S

3 - XXXX2024S

4 - XXXX8101A

5 - XXXX8101A

6 - XXXX5363h

7 - XXXX5363h

8 - XXXX4950S

9 - XXXX3351j

10 - XXXX6680b

11 - XXXX48473

12 - XXXX4129y

13 - XXXX4129y

14 - XXXX0143L

15 - XXXX5419M

16 - XXXX6455D

17 - XXXX6824D

18 - XXXX6824D

19 - XXXX6824D

20 - XXXX6824D

21 - XXXX5864W

22 - XXXX5864W

23 - XXXX5864W

24 - XXXX3711G

25 - XXXX3711G

26 - XXXX8336Q

27 - XXXX5859P

28 - XXXX5859P

Parc de les Aigües

Juliol

Places oferides: 120

1 - XXXX3862N

2 - XXXX1052B

3 - XXXX1831Y

4 - XXXX0604A

5 - XXXX8638S

6 - XXXX2712J

7 - XXXX1052B

8 - XXXX1831Y

9 - XXXX0604A

10 - XXXX1831Y

11 - XXXX3862N

12 - XXXX0165L

13 - XXXX9357v

14 - XXXX0102G

15 - XXXX6973W

16 - XXXX1831Y

17 - XXXX4404w

18 - XXXX4404W

19 - XXXX3464R

20 - XXXX4947E

21 - XXXX4947E

22 - XXXX1539S

23 - XXXX1539S

24 - XXXX1202B

25 - XXXX1873w

26 - XXXX1419P

27 - XXXX1873W

28 - XXXX0165L

29 - XXXX1419P

30 - XXXX8638S

31 - XXXX4344B

32 - XXXX6550e

33 - XXXX3538Y

34 - XXXX0658G

35 - XXXX0342N

36 - XXXX8710j

37 - XXXX1182A

38 - XXXX5134N

39 - XXXX3538Y

40 - XXXX5842B

41 - XXXX1113A

42 - XXXX1182A

43 - XXXX1113A

44 - XXXX5842B

45 - XXXX0921Q

46 - XXXX91892

47 - XXXX120-A

48 - XXXX7906L

49 - XXXX7906L

50 - XXXX5134N

51 - XXXX2372e

52 - XXXX0934S

53 - XXXX2712J

54 - XXXX8877R

55 - XXXX8877R

56 - XXXX7379V

57 - XXXX0289m

58 - XXXX2374c

59 - XXXX2374c

60 - XXXX7274A

61 - XXXX7559n

62 - XXXX1544T

63 - XXXX8674T

64 - XXXX4969k

65 - XXXX8674T

66 - XXXX9233f

67 - XXXX0711b

68 - XXXX2314m

69 - XXXX4969H

70 - XXXX4969H

71 - XXXX4969H

72 - XXXX2958E

73 - XXXX2374c

74 - XXXX2374c

75 - XXXX51249

76 - XXXX0948x

77 - XXXX5383s

78 - XXXX0948x

79 - XXXX1106e

80 - XXXX2063J

81 - XXXX2063J

82 - XXXX7540l

83 - XXXX4876z

84 - XXXX0217P

85 - XXXX9290H

86 - XXXX2063J

87 - XXXX5527K

88 - XXXX6656Q

89 - XXXX6656Q

90 - XXXX5228M

91 - XXXX3061T

92 - XXXX0071B

93 - XXXX3728f

94 - XXXX5228M

95 - XXXX3061T

96 - XXXX3738L

97 - XXXX3061T

98 - XXXX3860K

99 - XXXX4616E

100 - XXXX5446P

101 - XXXX5446P

102 - XXXX6416h

103 - XXXX7112T

104 - XXXX5646P

105 - XXXX5675P

106 - XXXX9933m

107 - XXXX9933m

108 - XXXX9933m

109 - XXXX9933m

110 - XXXX9933m

111 - XXXX9933m

112 - XXXX9933m

113 - XXXX9933m

114 - XXXX9933m

115 - XXXX9933m

116 - XXXX2823D

117 - XXXX5098J

118 - XXXX5098J

119 - XXXX3790M

120 - XXXX4341w

121 - XXXX9744N

122 - XXXX9744N

123 - XXXX2799J

124 - XXXX2799J

125 - XXXX0407Y

126 - XXXX3457G

127 - XXXX1345T

128 - XXXX316.H

129 - XXXX316.H

130 - XXXX2060T

131 - XXXX2060T

132 - XXXX2060T

133 - XXXX9964E

134 - XXXX9964E

135 - XXXX6724E

136 - XXXX7850R

137 - XXXX7850R

138 - XXXX7850R

139 - XXXX5249J

140 - XXXX72002

141 - XXXX72002

142 - XXXX7575A

143 - XXXX1675T

144 - XXXX1675T

145 - XXXX1675t

146 - XXXX1675t

147 - XXXX8799S

148 - XXXX0663Q

149 - XXXX0663Q

150 - XXXX1728M

151 - XXXX5905B

152 - XXXX5905B

153 - XXXX6455D

154 - XXXX002-C

155 - XXXX9332S

156 - XXXX8283R

Agost

Places oferides: 75

1 - XXXX6616J

2 - XXXX0604A

3 - XXXX0165L

4 - XXXX0604A

5 - XXXX0165L

6 - XXXX0658G

7 - XXXX5842B

8 - XXXX5842B

9 - XXXX120-A

10 - XXXX0934S

11 - XXXX5619B

12 - XXXX5619B

13 - XXXX7559n

14 - XXXX9290h

15 - XXXX4969k

16 - XXXX2958E

17 - XXXX6616J

18 - XXXX6616J

19 - XXXX2794J

20 - XXXX9290H

21 - XXXX2063J

22 - XXXX2063J

23 - XXXX5228M

24 - XXXX3061T

25 - XXXX3728f

26 - XXXX3860K

27 - XXXX4616E

28 - XXXX6973W

29 - XXXX5098J

30 - XXXX7501X

31 - XXXX3790M

32 - XXXX2799J

33 - XXXX1345T

34 - XXXX7850R

35 - XXXX5249J

36 - XXXX7575A

37 - XXXX1675t

38 - XXXX1675t

39 - XXXX1675t

40 - XXXX5754H

41 - XXXX5754H

42 - XXXX5754H

43 - XXXX5754H

44 - XXXX5754H

45 - XXXX5754H

46 - XXXX5754H

47 - XXXX5754H

48 - XXXX5754H

49 - XXXX5754H

50 - XXXX5754H

51 - XXXX5905B

52 - XXXX6401g

53 - XXXX6455D

54 - XXXX3490P

55 - XXXX3490P

56 - XXXX5825f

57 - XXXX8283R

Casal Jove

Juliol

Places oferides: 40

1 - XXXX9284V

2 - XXXX8120k

3 - XXXX7330H

4 - XXXX4752Q

5 - XXXX8638S

6 - XXXX3939A

7 - XXXX1504Y

8 - XXXX0107N

9 - XXXX5118D

10 - XXXX7645y

11 - XXXX9497T

12 - XXXX8212K

13 - XXXX2297V

14 - XXXX8212k

15 - XXXX5920B

16 - XXXX9912R

17 - XXXX8710J

18 - XXXX6065h

19 - XXXX6842j

20 - XXXX5314j

21 - XXXX6842J

22 - XXXX1172M

23 - XXXX4080N

24 - XXXX9502M

26 - XXXX6656W

27 - XXXX7645y

28 - XXXX7754P

29 - XXXX7754P

30 - XXXX5766H

31 - XXXX3736C

32 - XXXX5766H

33 - XXXX7818T

34 - XXXX4690s

35 - XXXX4013p

36 - XXXX2410R

37 - XXXX0289m

38 - XXXX1129E

39 - XXXX0338j

40 - XXXX266_s

41 - XXXX4433N

42 - XXXX7559n

43 - XXXX1427K

44 - XXXX1202B

45 - XXXX3455D

46 - XXXX3455D

47 - XXXX3455D

48 - XXXX7383E

49 - XXXX1322P

50 - XXXX2634Z

51 - XXXX2634Z

52 - XXXX2634Z

53 - XXXX5996E

54 - XXXX3886C

55 - XXXX7982k

56 - XXXX3927R

57 - XXXX3927R

58 - XXXX3927R

59 - XXXX0474B

Casal creatiu infantil

Juliol

Places oferides: 24

1 - XXXX8950r

2 - XXXX6238E

3 - XXXX4690s

4 - XXXX4341W

5 - XXXX5561F

6 - XXXX5356X

7 - XXXX4643z

8 - XXXX1930H

9 - XXXX0217P

10 - XXXX3307S

11 - XXXX6097Z

12 - XXXX0338J

13 - XXXX42401

14 - XXXX2401Y

15 - XXXX0474B

16 - XXXX5837C

17 - XXXX1829g

18 - XXXX7626x

19 - XXXX7626x

20 - XXXX7626x

21 - XXXX7626x

22 - XXXX7626x

23 - XXXX7626x

24 - XXXX7626x

25 - XXXX7626x

26 - XXXX7626x

27 - XXXX7626x

28 - XXXX7626x

29 - XXXX6860F

30 - XXXX8931G

31 - XXXX8931G

32 - XXXX455.D

33 - XXXX455.D

34 - XXXX455.D

35 - XXXX455.D

36 - XXXX996-E

Casal jove de teatre

Juliol

Places oferides: 20

1 - XXXX4851J

2 - XXXX2169A

3 - XXXX1930H

4 - XXXX3307S

5 - XXXX5918D

6 - XXXX1475D

7 - XXXX1322P

8 - XXXX7982k

9 - XXXX7210J

10 - XXXX9746L

11 - XXXX4049k

12 - XXXX0474B

13 - XXXX2261E

14 - XXXX3886c

15 - XXXX2498B

16 - XXXX2498B