Resultats

Llistat de preinscripcions rebudes

En aquesta pàgina hi trobareu quantes preinscripcions hi ha formalitzades per a cada opció de casal. Per comprovar que s'ha efectuat correctament la preinscripció, busqueu els cinc darrers dígits del vostre document d'identitat. En cas que encara no hagueu formalitzar la inscripció, també podeu utilitzar la informació d'aquesta pàgina per saber quantes places queden lliures a cada casal.

Escola Maria Àngels Anglada

Juliol

Places oferides: 75

1 - XXXX5844G

2 - XXXX6497b

3 - XXXX7293Y

4 - XXXX6497b

5 - XXXX7293Y

6 - XXXX5762A

7 - XXXX1329n

8 - XXXX4208j

9 - XXXX5542j

10 - XXXX5108S

11 - XXXX4292B

12 - XXXX1840V

13 - XXXX1840V

14 - XXXX4775j

15 - XXXX4775J

16 - XXXX4563T

17 - XXXX3552S

18 - XXXX9873A

19 - XXXXdilla

20 - XXXX4838W

21 - XXXX4838W

22 - XXXX7190P

23 - XXXX5474Z

24 - XXXX4948v

25 - XXXX2325V

26 - XXXX2325V

27 - XXXX1003B

28 - XXXX1424S

29 - XXXX61967

30 - XXXX1886M

31 - XXXX9334B

32 - XXXX9334B

33 - XXXX9692F

34 - XXXX0268G

35 - XXXX1550R

36 - XXXX1549T

37 - XXXX683-X

38 - XXXX1549T

39 - XXXX1437K

40 - XXXX1437K

41 - XXXX0474Y

42 - XXXX0045Z

43 - XXXX8771m

44 - XXXX1630A

45 - XXXX3889E

46 - XXXX2490k

47 - XXXX2952W

48 - XXXX7578w

49 - XXXX8239E

50 - XXXX8239E

51 - XXXX0568J

52 - XXXX1389E

53 - XXXX4555H

54 - XXXX9255t

55 - XXXX2465L

56 - XXXX1949y

57 - XXXX4250d

58 - XXXX5808Y

59 - XXXX5808Y

60 - XXXX5366R

61 - XXXX9810d

62 - XXXX7078s

63 - XXXX7078s

64 - XXXX0927H

65 - XXXX5924G

66 - XXXX3576M

67 - XXXX6970E

68 - XXXX6970E

69 - XXXX6141v

70 - XXXX4516L

71 - XXXX4516L

72 - XXXX5387W

73 - XXXX8446A

74 - XXXX7587D

75 - XXXX7587D

76 - XXXX7587D

77 - XXXX7128L

78 - XXXX0315P

79 - XXXX1892M

80 - XXXX5134N

81 - XXXX0921Q

82 - XXXX1113A

83 - XXXX1113A

84 - XXXX1715f

85 - XXXX1721A

86 - XXXX1721A

87 - XXXX8332R

88 - XXXX8332R

89 - XXXX9634C

90 - XXXX6332V

91 - XXXX2982S

92 - XXXX4142R

93 - XXXX4142R

94 - XXXX3640S

95 - XXXX5202z

96 - XXXX4142R

97 - XXXX0702G

98 - XXXX1013A

99 - XXXX1013A

100 - XXXX6931S

101 - XXXX92614

102 - XXXX4142R

103 - XXXX5517B

104 - XXXX3837P

105 - XXXX7249M

Agost

Places oferides: 50

1 - XXXX5258Y

2 - XXXX5258Y

3 - XXXX5844G

4 - XXXX5547N

5 - XXXX5762A

6 - XXXX1329n

7 - XXXX5542J

8 - XXXX4292B

9 - XXXX0423R

10 - XXXX0423R

11 - XXXX3347Y

12 - XXXX9831k

13 - XXXX4563T

14 - XXXX9831k

15 - XXXX2644L

16 - XXXX9873A

17 - XXXX4838W

18 - XXXX4838W

19 - XXXX2325V

20 - XXXX2325V

21 - XXXX0268G

22 - XXXX1550R

23 - XXXX683-X

24 - XXXX1437K

25 - XXXX1437K

26 - XXXX4533q

27 - XXXX4533q

28 - XXXX0474Y

29 - XXXX7578w

30 - XXXX2465L

31 - XXXX1949y

32 - XXXX5808Y

33 - XXXX5808Y

34 - XXXX5366R

35 - XXXX9810d

36 - XXXX9810d

37 - XXXX3576M

38 - XXXX0927H

39 - XXXX6141v

40 - XXXX9996B

41 - XXXX5387W

42 - XXXX7587D

43 - XXXX7587D

44 - XXXX7587D

45 - XXXX1892M

46 - XXXX0315P

47 - XXXX5134N

48 - XXXX0921Q

49 - XXXX1113A

50 - XXXX1113A

51 - XXXX1715f

52 - XXXX8332R

53 - XXXX8332R

54 - XXXX6276E

55 - XXXX3640S

56 - XXXX7249M

Escola Salvador Dalí

Juliol

Places oferides: 75

1 - XXXX5762A

2 - XXXX2006E

3 - XXXX2006E

4 - XXXX2006E

5 - XXXX1280R

6 - XXXX1280R

7 - XXXX2895A

8 - XXXX6882Y

9 - XXXX1317v

10 - XXXX1464d

11 - XXXX0146k

12 - XXXX1464d

13 - XXXX8024v

14 - XXXX1003B

15 - XXXX3825r

16 - XXXX5108S

17 - XXXX91854

18 - XXXX1957F

19 - XXXX5645f

20 - XXXX4852b

21 - XXXX3649G

22 - XXXX4950S

23 - XXXX7202P

24 - XXXX5076F

25 - XXXX55905

26 - XXXX5905b

27 - XXXX0604A

28 - XXXX5821l

29 - XXXX0604A

30 - XXXX5821l

31 - XXXX5821l

32 - XXXX5821l

33 - XXXX9717P

34 - XXXX3736C

35 - XXXX3736C

36 - XXXX3454w

37 - XXXX3454w

38 - XXXX3254D

39 - XXXX3254D

40 - XXXX6416h

41 - XXXX1487n

42 - XXXX61967

43 - XXXX6351T

44 - XXXX6351T

45 - XXXX3254D

46 - XXXX7132Z

47 - XXXX1550R

48 - XXXX6230v

49 - XXXX3035P

50 - XXXX3457G

51 - XXXX6131m

52 - XXXX7850R

53 - XXXX3152H

54 - XXXX3152H

55 - XXXX3151V

56 - XXXX3151V

57 - XXXX8093D

58 - XXXX8093D

59 - XXXX1173V

60 - XXXX1173V

61 - XXXX5431j

62 - XXXX4046L

63 - XXXX5975X

64 - XXXX9762K

65 - XXXX1182A

66 - XXXX1182A

67 - XXXX7379V

68 - XXXX9935Z

69 - XXXX2634Z

70 - XXXX2634Z

71 - XXXX0258c

72 - XXXX0258c

73 - XXXX5808Y

74 - XXXX5808Y

75 - XXXX2560E

76 - XXXX5366R

77 - XXXX8797Q

78 - XXXX0927H

79 - XXXX5017C

80 - XXXX1675T

81 - XXXX4401v

82 - XXXX4516L

83 - XXXX4516L

84 - XXXX3649L

85 - XXXX3002Z

86 - XXXX3002Z

87 - XXXX3614R

88 - XXXX1892M

89 - XXXX0315P

90 - XXXX1113A

91 - XXXX0921Q

92 - XXXX5134N

93 - XXXX5134N

94 - XXXX1113A

95 - XXXX6120z

96 - XXXX0948x

97 - XXXX0948x

98 - XXXX1721A

99 - XXXX1721A

100 - XXXX5480A

101 - XXXX8665Z

102 - XXXX6581B

103 - XXXX5864W

104 - XXXX5864W

105 - XXXX4112C

106 - XXXX3561S

107 - XXXX1900P

108 - XXXX5202z

109 - XXXX6931S

110 - XXXX38222

111 - XXXX8222Q

112 - XXXX8370C

113 - XXXX5413L

114 - XXXX4886G

115 - XXXX6104T

116 - XXXX6859W

117 - XXXX6859W

Agost

Places oferides: 50

1 - XXXX5762A

2 - XXXX3649G

3 - XXXX4950S

4 - XXXX0522N

5 - XXXX7202P

6 - XXXX0604A

7 - XXXX5821l

8 - XXXX5821l

9 - XXXX0604A

10 - XXXX5821l

11 - XXXX5821l

12 - XXXX3254D

13 - XXXX3254D

14 - XXXX61967

15 - XXXX6351T

16 - XXXX6351T

17 - XXXX3254D

18 - XXXX3254D

19 - XXXX1550R

20 - XXXX6230v

21 - XXXX3035P

22 - XXXX0775Z

23 - XXXX0775Z

24 - XXXX3152H

25 - XXXX3152H

26 - XXXX3151V

27 - XXXX3151V

28 - XXXX5975X

29 - XXXX9762K

30 - XXXX9188P

31 - XXXX9188P

32 - XXXX6875Y

33 - XXXX9935Z

34 - XXXX0565W

35 - XXXX2634Z

36 - XXXX2634Z

37 - XXXX9948Z

38 - XXXX5808Y

39 - XXXX5808Y

40 - XXXX5366R

41 - XXXX0927H

42 - XXXX9996B

43 - XXXX5017C

44 - XXXX1892M

45 - XXXX0315P

46 - XXXX0921Q

47 - XXXX1113A

48 - XXXX1113A

49 - XXXX6120z

50 - XXXX0948x

51 - XXXX0948x

52 - XXXX5864W

53 - XXXX5864W

54 - XXXX4112C

55 - XXXX3561S

56 - XXXX8370C

57 - XXXX8222Q

58 - XXXX8222Q

59 - XXXX4037Y

60 - XXXX4037Y

61 - XXXX5413L

62 - XXXX8378V

63 - XXXX5961R

64 - XXXX4886G

Escola Sant Pau

Juliol

Places oferides: 75

1 - XXXX2024S

2 - XXXX0857k

3 - XXXX0857k

4 - XXXX4490E

5 - XXXX1588A

6 - XXXX5308t

7 - XXXX1588A

8 - XXXX9947W

9 - XXXX5762A

10 - XXXX4006N

11 - XXXX4123C

12 - XXXX4123C

13 - XXXX2688T

14 - XXXX7574R

15 - XXXX4292B

16 - XXXX1003B

17 - XXXX6951S

18 - XXXX6951S

19 - XXXX3828R

20 - XXXX7328X

21 - XXXX4950S

22 - XXXX73144

23 - XXXX5668H

24 - XXXX5668H

25 - XXXX9717P

26 - XXXX2310g

27 - XXXX2310g

28 - XXXX0517A

29 - XXXX0517A

30 - XXXX0518g

31 - XXXX0518g

32 - XXXX6973W

33 - XXXX61967

34 - XXXX6351T

35 - XXXX6351T

36 - XXXX6973W

37 - XXXX5748J

38 - XXXX1550R

39 - XXXX1345T

40 - XXXX1549T

41 - XXXX1549T

42 - XXXX5265Y

43 - XXXX3889E

44 - XXXX2854e

45 - XXXX9818J

46 - XXXX5838J

47 - XXXX6978L

48 - XXXX6978L

49 - XXXX3454w

50 - XXXX3454w

51 - XXXX739_p

52 - XXXX739_p

53 - XXXX253-G

54 - XXXX5482Q

55 - XXXX5482Q

56 - XXXX2465L

57 - XXXX1182A

58 - XXXX1182A

59 - XXXX9468D

60 - XXXX4084M

61 - XXXX0492D

62 - XXXX0492D

63 - XXXX0492D

64 - XXXX7285E

65 - XXXX7069X

66 - XXXX7272W

67 - XXXX5808Y

68 - XXXX5808Y

69 - XXXX0956H

70 - XXXX2560E

71 - XXXX8896M

72 - XXXX4113x

73 - XXXX9455D

74 - XXXX2288L

75 - XXXX2288L

76 - XXXX7078s

77 - XXXX7078s

78 - XXXX7367K

79 - XXXX0927H

80 - XXXX5924G

81 - XXXX5924G

82 - XXXX6970E

83 - XXXX6970E

84 - XXXX99716

85 - XXXX5017C

86 - XXXX4516L

87 - XXXX4516L

88 - XXXX2166L

89 - XXXX2166L

90 - XXXX5387W

91 - XXXX4340R

92 - XXXX9514Y

93 - XXXX9514Y

94 - XXXX9514Y

95 - XXXX8835F

96 - XXXX8835F

97 - XXXX8835F

98 - XXXX8835F

99 - XXXX8835F

100 - XXXX6859W

101 - XXXX6859W

102 - XXXX5506Y

103 - XXXX6530Y

104 - XXXX1685G

105 - XXXX0315P

106 - XXXX0921Q

107 - XXXX1113A

108 - XXXX1892M

109 - XXXX5134N

110 - XXXX5134N

111 - XXXX5134N

112 - XXXX1113A

113 - XXXX7148M

114 - XXXX5546z

115 - XXXX1721A

116 - XXXX1721A

117 - XXXX9634C

118 - XXXX4543N

119 - XXXX4543N

120 - XXXX4543N

121 - XXXX4543N

122 - XXXX2982S

123 - XXXX5055L

124 - XXXX5055L

125 - XXXX6581B

126 - XXXX3711G

127 - XXXXIrias

128 - XXXX4475E

129 - XXXX4475E

130 - XXXX4475E

131 - XXXX8184K

132 - XXXX7948z

133 - XXXX8184K

134 - XXXX9964E

135 - XXXX9935Z

136 - XXXX8665P

137 - XXXX5202z

138 - XXXX6457Y

139 - XXXX6895K

140 - XXXX8084l

141 - XXXX8370C

142 - XXXX8370C

143 - XXXX5692M

144 - XXXX5692M

145 - XXXX0048p

146 - XXXX0048P

147 - XXXX2928k

148 - XXXX2854e

149 - XXXX5978n

150 - XXXX7734P

151 - XXXX8799S

152 - XXXX2757N

153 - XXXX8464P

154 - XXXX2815z

155 - XXXX85686

156 - XXXX85686

157 - XXXX0045z

158 - XXXX3837P

159 - XXXX748-B

160 - XXXX2881D

161 - XXXX748-B

162 - XXXX2642Y

163 - XXXX5441G

164 - XXXX1782G

165 - XXXX1782G

166 - XXXX7726T

167 - XXXX6278L

168 - XXXX4123C

169 - XXXX0016R

Agost

Places oferides: 50

1 - XXXX2024S

2 - XXXX0857k

3 - XXXX0857k

4 - XXXX4490E

5 - XXXX5762A

6 - XXXX4006N

7 - XXXX4123C

8 - XXXX4123C

9 - XXXX7574R

10 - XXXX4292B

11 - XXXX3828R

12 - XXXX4950S

13 - XXXX5668H

14 - XXXX5668H

15 - XXXX6482X

16 - XXXX61967

17 - XXXX6351T

18 - XXXX6351T

19 - XXXX1550R

20 - XXXX1345T

21 - XXXX0775Z

22 - XXXX0775Z

23 - XXXX4123C

24 - XXXX5838J

25 - XXXX2465L

26 - XXXX4084M

27 - XXXX7272W

28 - XXXX5808Y

29 - XXXX5808Y

30 - XXXX0956H

31 - XXXX8896M

32 - XXXX7367K

33 - XXXX0927H

34 - XXXX6970E

35 - XXXX6970E

36 - XXXX5017C

37 - XXXX2166L

38 - XXXX2166L

39 - XXXX5387W

40 - XXXX9514Y

41 - XXXX9514Y

42 - XXXX9514Y

43 - XXXX6530Y

44 - XXXX2958t

45 - XXXX0315P

46 - XXXX0921Q

47 - XXXX1892M

48 - XXXX1113A

49 - XXXX1113A

50 - XXXX9634C

51 - XXXX0833P

52 - XXXX0833P

53 - XXXX4543N

54 - XXXX4543N

55 - XXXX4543N

56 - XXXX2982S

57 - XXXX4475E

58 - XXXX4475E

59 - XXXX4475E

60 - XXXX0296R

61 - XXXX0296R

62 - XXXX9935Z

63 - XXXX7501X

64 - XXXX6457Y

65 - XXXX6895K

66 - XXXX4142R

67 - XXXX4142R

68 - XXXX8370C

69 - XXXX76487

70 - XXXX2757N

71 - XXXX8464P

72 - XXXX8635J

73 - XXXX20000

74 - XXXX2642Y

75 - XXXX8364G

76 - XXXX8364G

77 - XXXX0016R

Casal esportiu municipal

Juliol

Places oferides: 70

1 - XXXX5108S

2 - XXXX3768Q

3 - XXXX9890C

4 - XXXX7625Z

5 - XXXX7625Z

6 - XXXX1419P

7 - XXXX1419P

8 - XXXX4598H

9 - XXXX0368S

10 - XXXX4123C

11 - XXXX1642Y

12 - XXXX8806X

13 - XXXX8533C

14 - XXXX7068D

15 - XXXX8533C

16 - XXXX0461z

17 - XXXX6987Q

18 - XXXX4292B

19 - XXXX2166L

20 - XXXX2166L

21 - XXXX1532P

22 - XXXX5881J

23 - XXXX6731N

24 - XXXX5881J

25 - XXXX477-E

26 - XXXX3371W

27 - XXXX0798R

28 - XXXX3736C

29 - XXXX3736C

30 - XXXX5429K

31 - XXXX2202X

32 - XXXX4286E

33 - XXXX3019T

34 - XXXX3019T

35 - XXXX7301F

36 - XXXX0993R

37 - XXXX2329B

38 - XXXX2009T

39 - XXXX5383s

40 - XXXX9478H

41 - XXXX7288V

42 - XXXX7574R

43 - XXXX5052Y

44 - XXXX4122W

45 - XXXX9964E

46 - XXXX6895S

47 - XXXX9935Z

48 - XXXX8851Q

49 - XXXX7880B

50 - XXXX9232B

51 - XXXX8851Q

52 - XXXX1234F

53 - XXXX1234F

54 - XXXX1682H

55 - XXXX9045A

56 - XXXX8264S

57 - XXXX8264S

58 - XXXX1728C

59 - XXXX1728C

60 - XXXX8931G

61 - XXXX0315P

62 - XXXX1113A

63 - XXXX5134N

64 - XXXX0921Q

65 - XXXX1892M

66 - XXXX3218H

67 - XXXX5262M

68 - XXXX5262M

69 - XXXX0764C

70 - XXXX4671X

71 - XXXX6211P

72 - XXXX8622V

73 - XXXX8622V

74 - XXXX9717P

75 - XXXX9491N

76 - XXXX0016R

77 - XXXX5782S

78 - XXXX5730v

79 - XXXX0927H

80 - XXXX8175f

81 - XXXX1036Q

82 - XXXX2560E

83 - XXXX3038T

84 - XXXX4253G

85 - XXXX7647J

86 - XXXX1671N

87 - XXXX9202E

88 - XXXX01714

89 - XXXX9440Q

90 - XXXX9440Q

91 - XXXX01714

92 - XXXX2465L

93 - XXXX8256D

94 - XXXX6666Q

95 - XXXX4948v

96 - XXXX2111N

97 - XXXX8420E

98 - XXXX519-7

99 - XXXX3982T

100 - XXXX4082E

101 - XXXX0722A

102 - XXXX4869Z

103 - XXXX6455C

104 - XXXX0028N

105 - XXXX0572H

106 - XXXX0572H

107 - XXXX9958Z

108 - XXXX9958Z

109 - XXXX6497b

110 - XXXX6497b

111 - XXXX7292Y

112 - XXXX3725t

113 - XXXX3725t

114 - XXXX6416h

115 - XXXX7210L

116 - XXXX0698W

117 - XXXX8084L

118 - XXXX9041K

119 - XXXX9041K

120 - XXXX9759L

121 - XXXX9759L

122 - XXXX8374E

123 - XXXX8374E

124 - XXXX5441G

125 - XXXX8707R

126 - XXXX5676H

127 - XXXX3552S

128 - XXXX1196Z

129 - XXXX1949y

130 - XXXX1113A

131 - XXXX5134N

132 - XXXX3048A

133 - XXXX8803z

134 - XXXX9917R

135 - XXXX9854X

136 - XXXX2688T

137 - XXXX2952X

138 - XXXX0837j

139 - XXXX7868Q

140 - XXXX7090E

141 - XXXX1108k

142 - XXXX7759f

143 - XXXX7759f

144 - XXXX8101A

145 - XXXX8855w

146 - XXXX8749k

147 - XXXX61067

148 - XXXX1549T

149 - XXXX6754N

150 - XXXX2329A

151 - XXXX5265Y

152 - XXXX5004T

153 - XXXX7850R

154 - XXXX3321X

155 - XXXX9818J

156 - XXXX4277Q

157 - XXXX5036F

158 - XXXX0568J

159 - XXXX6584F

160 - XXXX2169A

161 - XXXX7469L

162 - XXXX7469L

163 - XXXX5482Q

164 - XXXX5482Q

165 - XXXX4299N

166 - XXXX2379F

167 - XXXX0384j

168 - XXXX0384j

169 - XXXX1182A

170 - XXXX3538Y

171 - XXXX3538Y

172 - XXXX1182A

173 - XXXX9935Z

174 - XXXX7069X

175 - XXXX5601D

176 - XXXX5601D

177 - XXXX7602N

178 - XXXX2634Z

179 - XXXX2634Z

180 - XXXX7558B

181 - XXXX5808Y

182 - XXXX9810d

183 - XXXX1086C

184 - XXXX4967t

185 - XXXX3983W

186 - XXXX2163K

187 - XXXX42163

188 - XXXX3583W

189 - XXXX2888J

190 - XXXX2888J

191 - XXXX7078s

192 - XXXX7078s

193 - XXXX6970E

194 - XXXX6859W

195 - XXXX6859W

196 - XXXX99716

197 - XXXX7134c

198 - XXXX4516L

199 - XXXX4516L

200 - XXXX4516L

201 - XXXX5356Z

202 - XXXX5506y

203 - XXXX6934k

204 - XXXX5480A

205 - XXXX8261R

206 - XXXX0833P

207 - XXXX0805S

208 - XXXX5630D

209 - XXXX2681X

210 - XXXX2681X

211 - XXXX5228R

212 - XXXX477-E

213 - XXXX5492A

214 - XXXX8526H

215 - XXXX2757N

216 - XXXX8215R

217 - XXXX2717R

218 - XXXX3711G

219 - XXXX1169T

220 - XXXX2835K

221 - XXXX2645T

222 - XXXX8721R

223 - XXXX2645T

224 - XXXX2645T

225 - XXXX6111M

Agost

Places oferides: 30

1 - XXXX4123C

2 - XXXX8667Z

3 - XXXX8667Z

4 - XXXX8806X

5 - XXXX8533C

6 - XXXX7068D

7 - XXXX8533c

8 - XXXX4292B

9 - XXXX2166L

10 - XXXX2166L

11 - XXXX1532P

12 - XXXX477-E

13 - XXXX3371W

14 - XXXX4286E

15 - XXXX7301f

16 - XXXX4286E

17 - XXXX5391L

18 - XXXX0045L

19 - XXXX0725W

20 - XXXX0725W

21 - XXXX0045L

22 - XXXX0798R

23 - XXXX5383s

24 - XXXX7574R

25 - XXXX5958B

26 - XXXX5958B

27 - XXXX2527B

28 - XXXX4122W

29 - XXXX1108K

30 - XXXX2527B

31 - XXXX6895S

32 - XXXX9935Z

33 - XXXX8851Q

34 - XXXX9232B

35 - XXXX8851Q

36 - XXXX4742C

37 - XXXX0315P

38 - XXXX1113A

39 - XXXX1892M

40 - XXXX0921Q

41 - XXXX5134N

42 - XXXX4671X

43 - XXXX9491N

44 - XXXX0016R

45 - XXXX0927H

46 - XXXX3639l

47 - XXXX3639l

48 - XXXX3038T

49 - XXXX9025p

50 - XXXX2465L

51 - XXXX4082E

52 - XXXX6455C

53 - XXXX5547N

54 - XXXX9041K

55 - XXXX9041K

56 - XXXX3982T

57 - XXXX8374E

58 - XXXX8374E

59 - XXXX6336R

60 - XXXX1949y

61 - XXXX1113A

62 - XXXX5134N

63 - XXXX0837j

64 - XXXX7868Q

65 - XXXX9726T

66 - XXXX7759f

67 - XXXX7759f

68 - XXXX61967

69 - XXXX6457Q

70 - XXXX6973W

71 - XXXX6754N

72 - XXXX3321X

73 - XXXX5036F

74 - XXXX6584F

75 - XXXX0384j

76 - XXXX0384j

77 - XXXX9255t

78 - XXXX9935Z

79 - XXXX7558B

80 - XXXX5808Y

81 - XXXX9810d

82 - XXXX4967t

83 - XXXX6970E

84 - XXXX5619B

85 - XXXX0833P

86 - XXXX3760k

87 - XXXX0296R

88 - XXXX97256

89 - XXXX97256

90 - XXXX477-E

91 - XXXX8526H

92 - XXXX2757N

93 - XXXX0934S

94 - XXXX0934S

95 - XXXX2645T

96 - XXXX2645T

97 - XXXX2645T

98 - XXXX2645T

99 - XXXX2645T

100 - XXXX6111M

Campus esportiu municipal

Juliol

Places oferides: 30

1 - XXXX9160X

2 - XXXX7388K

3 - XXXX3623D

4 - XXXX8533C

5 - XXXX1892M

6 - XXXX4292B

7 - XXXX7766V

8 - XXXX2642f

9 - XXXX51532

10 - XXXX1930H

11 - XXXX0798R

12 - XXXX2947X

13 - XXXX3019T

14 - XXXX5542J

15 - XXXX0813W

16 - XXXX4222F

17 - XXXX6578C

18 - XXXX8931G

19 - XXXX2401Y

20 - XXXX2401Y

21 - XXXX3218H

22 - XXXX1944D

23 - XXXX9491N

24 - XXXX3782E

25 - XXXX1411D

26 - XXXX8543F

27 - XXXX1036Q

28 - XXXX5924G

29 - XXXX3654C

30 - XXXX3359F

31 - XXXX5752E

32 - XXXX7675J

33 - XXXX6675R

34 - XXXX1622G

35 - XXXX5813Z

36 - XXXX5780P

37 - XXXX6054W

38 - XXXX2236S

39 - XXXX8803z

40 - XXXX1458Y

41 - XXXX3838V

42 - XXXX2909A

43 - XXXX2952X

44 - XXXX6882Y

45 - XXXX2604C

46 - XXXX8101A

47 - XXXX8855w

48 - XXXX9818J

49 - XXXX1149R

50 - XXXX3537Q

51 - XXXX9746L

52 - XXXX3384G

53 - XXXX7776E

54 - XXXX4048C

55 - XXXX0038N

56 - XXXX6649E

57 - XXXX7558B

58 - XXXX50946

59 - XXXX4967t

60 - XXXX9192V

61 - XXXX99716

62 - XXXX4516L

63 - XXXX4516L

64 - XXXX7839B

65 - XXXX50946

66 - XXXX1986C

67 - XXXX1986C

68 - XXXX2379F

69 - XXXX8261R

70 - XXXX8099Y

71 - XXXX6224S

72 - XXXX4543N

73 - XXXX6254K

74 - XXXX5692M

75 - XXXX6931S

76 - XXXX3660T

77 - XXXX8574S

78 - XXXX2214P

79 - XXXX1169T

80 - XXXX2835K

81 - XXXX7550E

Agost

Places oferides: 20

1 - XXXX9160X

2 - XXXX7388K

3 - XXXX3623D

4 - XXXX8533C

5 - XXXX1892M

6 - XXXX4292B

7 - XXXX2642f

8 - XXXX1532P

9 - XXXX2947X

10 - XXXX219-M

11 - XXXX0798R

12 - XXXX5958B

13 - XXXX5958B

14 - XXXX5542J

15 - XXXX0813W

16 - XXXX5542J

17 - XXXX5542J

18 - XXXX3991y

19 - XXXX3991y

20 - XXXX9491N

21 - XXXX3860K

22 - XXXX3654C

23 - XXXX6336R

24 - XXXX3949J

25 - XXXX0443A

26 - XXXX9025P

27 - XXXX2794J

28 - XXXX9423H

29 - XXXX4737F

30 - XXXX6649E

31 - XXXX7558B

32 - XXXX4967t

33 - XXXX9192V

34 - XXXX50946

35 - XXXX1986C

36 - XXXX1986C

37 - XXXX8099Y

38 - XXXX2423N

39 - XXXX6224S

40 - XXXX4543N

41 - XXXX2928k

42 - XXXX6254K