Preguntes freqüents

Quantes places i quina distribució tindran els casals municipals?

En total, repartides entre juliol i agost, l’Ajuntament organitza de forma directa i indirecta set activitats amb un total de 920 places.

S’utilitzaran les escoles Anicet de Pagès, Maria Àngels Anglada, Sant Pau, Salvador Dalí i Josep Pallach amb una capacitat de 290 places al juliol i 240 a l’agost.

Els casals i campus esportius, tindran 140 places al juliol i 100 a l’agost, ubicats a la zona esportiva.

El casal de cuina a les instal·lacions de l’Escola d’Hostaleria, amb 40 places la primera quinzena de juliol i 40 places la segona, completa l’oferta.

El casal de teatre es durà a terme a les instal·lacions del Teatre Jardí, tindrà 20 places al juliol i 20 places a l'agost.

El casal d'Imatge es farà a les instal·lacions de l'institut Narcís Monturiol durant la primera quinzena de juliol i comptarà amb 30 places.


Com funciona el sistema de preinscripció?

De les 9 h del 8 de maig a les 21 h del 15 de maig, online al portal www.figuereslleure.cat. Aquesta serà la única via per a preinscriure’s

En les activitats esportives i de lleure es farà sorteig si hi ha més sol.licitants que vacants. Per tant, en aquestes activitats la obtenció de plaça no depèn del moment en què es realitzi la preinscripció. El fet d’inscriure’s abans no significa l’obtenció de plaça.

En el Casal de Imatge, el Casal de cuina i el Casal de Teatre la matrícula es farà per ordre de preinscripció, per tant s'adjudicaran les places de cada casal als primers preinscrits, per rigorós ordre de preinscripció.


Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un casal. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al casal un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva en el termini corresponent.


Quin cost té el casal?

El preu varia segons l'activitat i el torn escollit. El preu que consta a la web no inclou el servei de menjador. Els pagaments s'han de fer de l'activtiat sencera i no hi ha possibilitat de fraccionar els pagaments.


Què és la reserva de places per participants amb risc d'exclusió?

L'Ajuntament necessita garantir que determinades persones no quedin fora del sistema i, per tant, en casos que es justifiquen per la urgència social i que monitoritza el servei de Benestar Social amb criteris estrictament tècnics, la reserva de plaça es fa directament des de l'Administració.


S'ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?

No. Només es paga una vegada s’obté plaça. A partir del 18 i fins el 26 de maig es durà a terme el procés de matriculació per a totes aquelles persones que hagin obtingut una plaça. La matriculació és el procés que confirma la inscripció —un cop s’ha obtingut plaça— a l'activitat escollida escollida durant la preinscripció.


Quina serà la tipologia d’activitats als espais de lleure municipals?

Es mantindrà el centre d’interès i els eixos d’animació setmanals com a eix vertebrador del Casal, a partir del que es derivaran les activitats que formaran la programació, com jocs, tallers, danses, gimcanes, activitats artístiques, etc... Activitats motivadores i que engresquin als infants a participar.

En els Espais Creatius i artístics es treballarà molt més les disciplines artístiques com poden ser la música, dansa, teatre, pintura, escultura....

Activitats motivadores i que engresquin als infants a participar, totes elles amb l'objectiu de potenciar els valors del lleure educatiu.


I en el cas del casal i campus esportiu?

Es treballa en una programació on es combinen activitats, jocs i esports.

A través de la innovació, s’ ha treballat per a desenvolupar propostes atractives de jocs, competicions, sortides a l’aire lliure, activitats de descobriment de l’entorn i d’activitat física en el medi natural que motivin i diverteixin als infants.


Quines instal·lacions s’utilitzaran? Per on haurem d’entrar als infants al Casal?

Les instal·lacions hauran d’adaptar-se a cada lloc. Pel que fa a entrades i sortides, s’informarà a les famílies sobre l’itinerari per a deixar i recollir als infants del Casal.


Hi haurà servei d’acollida matinal? I de menjador?

Les activitats esportives tindran servei d'acollida matinal i servei de menjador opcional. Les activitats de lleure tindran servei de menjador opcional.


Quina serà la ràtio de monitors?

L'Ajuntament proposa una organització de les activitats segons marca el decret de lleure 267/2016. Amb una ràtio de 1 monitor cada 10 participants, i 1 director de lleure per a cada casal si és necessari.


En cas de sorteig:

  • Cal tenir en compte que les inscripcions són per unitat familiar, per tant alguna inscripció pot ocupar dos o tres places segons el nombre de germans preinscrits.
  • Es prioritzaran les inscripcions de mes sencer.
  • El mes d'agost es reserven 10 places a cada casal de lleure i espai creatiu per inclusió, per tant el sorteig serà de 40 places a cada casal.

Quin pot tenir descompte i en quina activitat?

Els casals de lleure, el casal de cuina i el casal de teatre ofereixen els següents descomptes que han de ser degudament acreditats i no són acumulables entre sí:

  • 20% de descompte per el 2n germà (presentant llibre de família).
  • 20% de descompte per ser família nombrosa (presentant el carnet de família nombrosa).
  • 20% de descompte per ser família monoparental (presentant el carnet de família monoparental).
Pilota de platja